Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Anime Jikan 4.0 Pokemon Edition

Anime akce pro malé i velké. Z důvodu covidových opatření bude podrobnější popis doplněn později. Prozatím je jasné, že bude téma "pokemon" a těšit se tedy můžete na tématicky laděné aktivity ;) Dotazy na anime@ddmdecin.eu

Kód 111606
Název Anime Jikan 4.0 Pokemon Edition
Termín konání 30.04.2022 10:00 - 01.05.2022 10:00
Místo konání DDM Děčín - středisko Teplická
Hlavní vedoucí Miroslav Lochman
Věková skupina 10-99 let
V ceně zahrnuto soutěže, turnaje, odměny, dárky, přátelské úsměvy orgů :)
Cena 50,- Kč