Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

LT Falcon 2021 srpen – 3. den

05.08.2021

LT Falcon 2021 srpen – 3. den

Prší :). Už večer dle předpovědi bylo jasné, že dnešní den nebude suchý. Připravili jsme tak pro táborníky dešťové hry. Aktuálně probíhá ve stanu drobný hazard v podobě Kasína. Děti mohou riskovat a vsázet buď táborové platidlo nebo hrát čistě na body do oddílové hry. Na odpolende máme připraveno Bingo a Kleopatřiny lázně, kde táborníci budou vedoucí „krášlit“ a opečovávat. Na večer pak dle počasí buď budeme promítat film nebo zahrajeme Minotaurovo bludiště, kde se táborníci utkají se známým minotaurem a nebude to lehký boj. Mimo to jsem také včera dali ještě filozofickou anketní otázku „Kdyby nebyl taťka šmoula vůdcem vesnice šmoulů, kdo jiný by to měl být?“... s převahou hlasů zvítězila Šmoulinka, dále ve hře pak byl Koumám, Kutil a dokonce i Gargamel :). A co vy? Kdo by byl váš favorit na pozici vůdce šmoulí vesnice? :)

Foto/video průběžně zde: https://www.zonerama.com/ddmdecin/Album/7493841