FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 65. ročník ve školním roce 2023/2024

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 65. ročník ve školním roce 2023/2024

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 65. ročník ve školním roce 2023/2024

04.12.2023

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
65. ročník ve školním roce 2023/2024

Informace ze stránky fyzikální olympiády (zdroj: fyzikalniolympiada.cz):

V letošním roce je kategorie E určena žákům 9. tříd, kategorie F určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia.

Soutěž je dobrovolná a probíhá na území České republiky jednotně. V prvním (školním) kole mají vaši žáci za úkol vyřešit sedm úloh. Řešení vám odevzdají v těchto termínech: úlohu první až třetí zpravidla do konce listopadu, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do 24. února 2024, kdy končí první kolo soutěže. Řešení úloh opravte a klasifikujte podle dispozic ÚKFO, které přijdou na vaši školu. Pro každou úlohu je stanoveno 10 bodů, jejichž rozložení je uvedeno v instruktážním řešení. Plný počet bodů dostává řešitel, jestliže je úloha či její část řešena zcela bez chyb, nebo se v řešení vyskytují pouze drobné formální nedostatky. Jestliže řešení úlohy či její části v podstatě vystihuje úkol, ale má větší nedostatky po odborné stránce či vyskytují-li se v něm závažné formální nedostatky, je počet bodů snížen. Řešení je nevyhovující a přidělený počet bodů nízký nebo nulový, jestliže nedostatky odborného rázu jsou závažné, nebo je řešení z větší části neúplné. Řešení je také nevyhovující, chybí-li slovní výklad, nebo je-li neúplný, takže z něho nelze vyvodit myšlenkový postup podaného řešení. Kladné hodnocení tedy předpokládá, že protokol o řešení obsahuje fyzikální vysvětlení, z něhož jasně vyplývá myšlenkový postup při řešení daného problému. K metodice řešení fyzikálních úloh připravila pro vás ÚKFO materiál s mnoha konkrétními příklady. Návodné úlohy pro soutěž již několikrát vyšly v časopise Školská fyzika.

Řešení úloh prvního kola opravte společně s referentem FO na škole. Po ukončení prvního kola navrhněte úspěšné řešitele k postupu do druhého kola a odešlete opravené úlohy všech, tj. i neúspěšných řešitelů, společně s návrhem postupujících příslušné okresní komisi Fyzikální olympiády (OKFO). O zařazení do druhého kola soutěže rozhodne OKFO po kontrole opravených úloh a sjednocení klasifikace. Za úspěšného řešitele prvního kola je považován soutěžící, který byl hodnocen v pěti úlohách alespoň 5 body, přičemž řešil experimentální úlohy (třeba i neúspěšně). Pozvání do druhého kola soutěže pro úspěšné řešitele dostanete od příslušné OKFO, předejte je svým žákům.

Druhé (okresní) kolo se uskuteční v místě určeném OKFO ve středu 20. března 2024. Ve druhém kole je úkolem vašeho žáka vyřešit čtyři teoretické úlohy, které zajišťuje jednotně pro celou republiku ÚKFO. Na jejich vyřešení mají soutěžící 4 hodiny. Úspěšným řešitelem druhého kola, kde se také boduje, je účastník, který vyřešil alespoň dvě úlohy s bodovým hodnocením alespoň 5 bodů a dosáhl přitom nejmenšího počtu 14 bodů. OKFO opraví řešení úloh nejlépe ještě v den soutěže a sestaví pořadí úspěšných řešitelů. Všichni úspěšní řešitelé dostanou pochvalné uznání, nejlepší řešitelé budou odměněni podle směrnic MŠMT.

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 budou uspořádána třetí (krajská) kola soutěže v kategorii E, a to ve vybraných místech. Do třetího kola jsou vybráni nejlepší účastníci druhého kola podle organizačního řádu Fyzikální olympiády; o jejich zařazení rozhoduje pořadatel třetího kola. Žáci jsou pozváni prostřednictvím školy. Všichni úspěšní řešitelé třetího kola obdrží pochvalná uznání a nejlepší soutěžící budou odměněni.

Okresní či krajské kolo probíhá v celé České republice v týž den a soutěž začíná zpravidla v 9 h (podle možností dojezdnosti soutěžících a pedagogického dozoru). Po sdělení nutných informací soutěžícím a krátkým prostudováním textu zadaných úloh soutěžícími, zodpovězení dotazů, jež jsou spojeny s vysvětlením některých nejasností, se potom vyhlásí začátek soutěže a pro 4 úlohy se stanoví 4 h čistého času. Soutěžící může vyřešit úlohy v kratší době, ale tyto 4 h jsou limitní; po jejich uplynutí musí soutěžící své řešení odevzdat dozorujícímu členu okresní, popř. krajské komise.

Po ukončení každé soutěže seznámente své žáky se správným řešením úloh, jež jsou zasílána na každou školu ÚKFO. Doporučujeme, abyste na školách provedli společně s řešiteli analýzu podaných řešení v prvním a druhém kole.

Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní kladný vztah. Proto žádáme vyučující fyziky, aby se v 65. ročníku FO tato soutěž rozšířila na všechny základní školy v České republice.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.