Aktuální opatření - koronavir

09.03.2020

Aktuálně - opatření Koronavir:
Dle nařízení vlády ze 6.3. 2020 platí pro všechny, kteří se vrátili z Itálie v době od 7.3. 2020 bez ohledu na oblast, aby se nahlásili svému lékaři, který má povinnost rozhodnout o karanténě v délce 14 dnů!

Kompletní znění nařízení naleznete zde:
http://szu.cz/…/Mimoradne_OPP_karantenni_opatreni_pro_obcan…

Případně výňatek z textu zde - to hlavní, zde:
"Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března
2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby
bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem
v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území
Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů."