Kroužky v omezeném provozu opět pokračují

Kroužky v omezeném provozu opět pokračují

Kroužky v omezeném provozu opět pokračují

09.05.2021

Od pondělí 10. května 2021 otevíráme v omezeném provozu činnost zájmových kroužků. Vzhledem k trvajícím omezením (uvnitř 3 účastníci, venku 30 osob) a charakteristice jednotlivých kroužků se nejedná o obnovení běžné výuky, ale otevření kroužků, kde to bude možné. Účastníci kroužků budou jednotlivě kontaktováni pedagogickými pracovníky DDM nebo přímo vedoucími – trenéry kroužků. Pokud jste nedostali informaci, že se Váš kroužek otevírá, nejspíše to není z některého z mnoha důvodů možné.

Co je nutné u všech zájmových činností:

- dodržovat všechna aktuální opatření
- povinnost nosit ochranu dýchacích cest uvnitř i venku dle aktuálně platných nařízení
- dezinfekce rukou
- NA VENKOVNÍ kroužky přijít vždy s ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM viz Dokumenty
...dále dle případných informací od Vašeho vedoucího

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožníme účast na kroužku. DDM Děčín testování nezajišťuje.

Zpět