Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

LT Falcon 2021 červenec – 8.-9. den

24.07.2021 LT Falcon 2021 červenec – 8.-9. den
Včerejšek byl ve znamení netradiční olympiády a bláznivých disciplín jako hod frisbee za roh, skok do šířky, kop holinkou apod. Odpoledne se pak tábor proměnil na zábavní pouť, kde skupinky provozovaly různé služby, atrakce a stánky a večer jsem dle řecké báje osvobozovali s Orfemem Euridiku z Hádova podsvětí. Dnes je 24. a tedy čas Vánoc. Máme ozdobeno, hudba hraje, řízky se smaží  a bude i sníh J. Z her máme připravenu například jednu obchodnickou s Hefaistem a večer pak budeme ukrývat Dia a jeho sourozence před Kronem. Počasí nám přeje a bude to jistě fajn den.


Fotogalerie zde (odkaz bude stále stejný, fotky budou postupně doplňovány):
https://www.zonerama.com/ddmdecin/Album/7440477