Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Airsoft klub

Taktika, střelba, výcvik, akce. Srazy jsou cca 1x měsíčně většinou v sobotu, vždy bude přihlášený předem informován kdy a kde je aktuální sraz. Nemá-li nováček na prvním srazu zbraň, není to problém, zbraně jsou na půjčení. Kroužek je náročnější na fyzičku a psychiku, takže po vyzkoušení účastníka si vedoucí vyhrazuje právo po domluvě s rodičem účastníka odmítnou/odhlásit. Srazy kroužku probíhají zpravidla v okolí Děčína, Maxičky apod.

Kód 110501
Název Airsoft klub
Středisko Teplická
Místo konání různé nebo zatím není určeno
Hlavní vedoucí Lukáš Tomášek
Věková skupina 10-19 let
Vybavení na kroužek nutná vlastní zbraň
V ceně zahrnuto střelivo, materiál
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 09.10.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání SO 10:00-16:00
Kontakt 606894393
Volná místa Volno