Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Keramika děti

Kód 110201
Název Keramika děti
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Keramika - přízemí
Hlavní vedoucí Eva Bártíková
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek Zástěra
V ceně zahrnuto veškerý materiál
Cena 1. pololetí 825,- Kč
Cena 2. pololetí 825,- Kč
Cena rok 1650,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Dny konání ST 15:00-16:30
Volná místa Obsazeno