Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch Únikovka

Kód 110203
Název TK Scratch Únikovka
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Lucie Štěpánková
Věková skupina 12-15 let
Cena 1. pololetí 1100,- Kč
Cena 2. pololetí 1100,- Kč
Cena rok 2200,- Kč
Datum zahájení 30.08.2021
Datum ukončení 26.05.2022
Dny konání ČT 16:30-18:00
Kontakt 775862626
Volná místa Poslední 3 místa