Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch - Taneční krůčky pro nejmenší

Kód 110204
Název TK Scratch - Taneční krůčky pro nejmenší
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Mateřské centrum - 1.patro
Hlavní vedoucí Kamila Kubátová
Věková skupina 3-5 let
Vybavení na kroužek bačkůrky(cvičky), pití
Cena 1. pololetí 330,- Kč
Cena 2. pololetí 330,- Kč
Cena rok 660,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 16:30-17:15
Volná místa Přijímáme náhradníky