Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Robokroužek I (nováčkové)

Určeno zejména pro nováčky. Práce s roboty, elektronikou, programování.

Kód 111201
Název Robokroužek I (nováčkové)
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Malý sál - 2.patro
Hlavní vedoucí Miroslav Lochman
Věková skupina 9-15 let
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Cena 2. pololetí 400,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 15:00-16:30
Kontakt Obelix, mob. 724882505, robotika@ddmdecin.eu
Volná místa Poslední místo!