Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Robokroužek II (pro děti z loňska)

Pro účastníky loňského kroužku robotiky.
Obsah schůzek a náplň činnosti dle získaných poznatků v předchozím robokroužku

Kód 111202
Název Robokroužek II (pro děti z loňska)
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Malý sál - 2.patro
Hlavní vedoucí Miroslav Lochman
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek sešit, tužka
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Cena 2. pololetí 400,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 15:00-16:30
Kontakt Obelix, mob. 724882505, robotika@ddmdecin.eu
Volná místa Volno