Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Robokroužek III (výběrová skupina)

Uzavřená výběrová skupina. Pokračování lošnkých účastníků- Práce na vlastních projektech. Cena kroužku je pouze základní, děti si budou sami nebo přes kroužek moci kupovat věci, které budou ke svému projektu potřebovat dle vlastních potřeb a možností.

Kód 111203
Název Robokroužek III (výběrová skupina)
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Malý sál - 2.patro
Hlavní vedoucí Miroslav Lochman
Věková skupina 10-17 let
Vybavení na kroužek sešit, tužka
Cena 1. pololetí 350,- Kč
Cena 2. pololetí 350,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 16:30-18:00
Kontakt Obelix, mob. 724882505, robotika@ddmdecin.eu
Volná místa Poslední 2 místa