Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Krůčky pro handicapované

Kroužek pro handicapované ve stylu mateřského centra. Při přihlášení je třeba zaregistrovat jak "dítě" tak jeho dospělý doprovod!

Kód 111603
Název Krůčky pro handicapované
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Mateřské centrum - 1.patro
Hlavní vedoucí Světluše Hochwalderová
Věková skupina 1-18 let
Cena 1. pololetí 100,- Kč
Cena 2. pololetí 100,- Kč
Datum zahájení 30.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 16:00-17:30
Kontakt ddm@ddmdecin.eu
Volná místa Volno