Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Keramika pro děti

Při práci s hlínou rozvíjíme u dětí jejich citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti se seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Práce s keramickou hlínou poskytuje prožitek z vyrábění a relaxaci. Naučí se, pracovat s hlínou, tvořit, zdobit, jak nabarvit výrobek glazurami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svého záměru a tvořit dle vlastního nápadu. Dětem je umožněno – z myšlenky, nápadu vytvořit svůj vlastní výrobek.

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 210201
Název Keramika pro děti
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Bc. Marie Roudnická
Věková skupina 6-12 let
Vybavení na kroužek Přezůvky, staré tričko nebo zástěra.
Cena 1. pololetí 825,- Kč
Cena 2. pololetí 825,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 28.05.2022
Dny konání ÚT 16:00-17:00
Volná místa Volno