Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

POMOCNÁ KŘÍDLA - uzpůsobené podmínky

Kroužek je určen pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním tak, aby se dokázali vnitřně vyrovnat se svým postižením a aby se dokázali bezproblémově začlenit do společnosti.

Kroužek je určen pro děti se specifickými potřebami. Mimo jiné i pro děti, u kterých byl diagnostikován např. Downův syndrom, Aspergerův syndrom, Autismus.. Kroužek bude probíhat individuálně, dle předem domluveného termínu a s individuálním přístupem k dítěti. Náplň kroužku budou činnosti, které dítě baví, jsou mu blízké, a které zná. Též budou nabídnuty činnosti nové, které zajistí a objeví nové zájmy a dovednosti dítěte, to vše dle zájmu a možnostech dítěte. Náhled na náplň kroužku např. práce s keramickou hlínou, cvičení v tělocvičně (rozcvičení, cvičení, protažení, cvičení na velkém míči, hra s míčem.), návštěva zoo koutku, klubovna (hraní her, malování, vybarvování, probírání učiva formou hry v případě školáka). Kroužek bude trvat 1hod. V případě zájmu o tento kroužek je od rodičů (zákonných zástupců) vyžadována 100 % kontaktnost a komunikace. V případě Vašeho zájmu se kontaktuje na telefonním čísle: 732 44 77 11, kde se dozvíte všechny potřebné informace. Vedoucí kroužku: Bc. Marie Roudnická, speciální pedagogika – vychovatelství

Kód 210003
Název POMOCNÁ KŘÍDLA - uzpůsobené podmínky
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Bc. Marie Roudnická
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na kroužek Termín dle domluvy. Vybavení dle domluvené aktivity.
Jiná ujednání Před podáním přihlášky se prosím kontaktujte s vedoucí ZÚ. Termín, dle domluvy, individuální hodiny.
Cena 1. pololetí 200,- Kč
Cena 2. pololetí 200,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Kontakt Bc. Marie Roudnická, tel: 732447711
Volná místa Přijímáme náhradníky