Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Angličtina hrou

Děti se s jazykem seznamují hravou, interaktivní formou s využitím různých pomůcek.
Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností. Získání slovní zásoby, individuální přístup, motivace ke komunikaci v cizím jazycce.

Kód 310401
Název Angličtina hrou
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna MC 1.patro
Hlavní vedoucí Michaela Sedláčková
Věková skupina 5-9 let
V ceně zahrnuto materiál, pomůcky
Cena 1. pololetí 300,- Kč
Cena 2. pololetí 300,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ÚT 15:00-16:00
Volná místa Volno