Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Keramika děti

Seznámení s různými modelovacími technikami, materiálem, pomůckami; rozvoj manuální zručnosti, trpělivosti, jemné motoriky; rozvoj fantazie, estetického vnímání. Tematické výrobky k ročním obdobím, svátkům.

Kód 310403
Název Keramika děti
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, keramika přízemí
Hlavní vedoucí Lenka Tvrzníková
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto materiál
Cena 1. pololetí 675,- Kč
Cena 2. pololetí 675,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 15:15-16:45
Kontakt Lenka Tvrzníková - 777021787
Volná místa Volno