Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Dětský pěvecký sbor

Hudebně-pohybové hry, zpívání s klavírem, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rozvoj hlasového projevu, trénink sluchu. Výjezdy na pěvecké soutěže.

Kód 310404
Název Dětský pěvecký sbor
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna MC 1.patro
Hlavní vedoucí Marcela Ledvinková
Věková skupina 7-12 let
Vybavení na kroužek přezůvky
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 17:00-17:45
Kontakt Marcela Ledvinková - 732 408 970
Volná místa Volno