Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Kroužek se zaměřuje na kreativní tvorbu různými technikami. Děti si samy vytvoří krásné dekorativní výrobky. Tato tvorba podporuje rozvoj fantazie, jemnou motoriku a soustředěnost formou zábavy.

Kód 310406
Název
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna spontánní činnosti 1.patro
Hlavní vedoucí Hana Nestlerová
Věková skupina 0-0 let
Kontakt Hana Nestlerová - 777 969 096
Volná místa Obsazeno