Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Výtvarný ateliér

Náplň kroužku - výtvarná průprava, základy malby, kresby, fotografie, ale i netradiční techniky. Návaznost na dějiny umění, seznámení se současnou uměleckou scénou, návštěvy galerií, výstav...

Kód 310408
Název Výtvarný ateliér
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna spontánní činnosti 1.patro
Hlavní vedoucí Jana Bauerová
Věková skupina 6-14 let
Vybavení na kroužek přezuvky, zástěra nebo staré tričko
V ceně zahrnuto výtvarný materiál
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 15:00-16:30
Kontakt Jana Bauerová - 777 468 073
Volná místa Volno