Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Výpravy za poznáním

Výlety po okolí, získávání poznatků o flóře a fauně v ČR a jejich vzájemných vztahů, návštěvy historických památek, naučných stezek apod. Zaměření na přírodovědu, ekologii a vlastivědu. Výprava 1x měsíčně v sobotu 9-13h. Místo srazu dle domluvy.

Kód 310409
Název Výpravy za poznáním
Středisko Boletice
Místo konání DDM Děčín - středisko Boletice
Hlavní vedoucí Michaela Sedláčková
Věková skupina 6-12 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, pevná obuv, pití
V ceně zahrnuto materiál, jízdné
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Datum zahájení 25.09.2021
Datum ukončení 28.05.2022
Dny konání SO 09:00-13:00
Kontakt Michaela Sedláčková - 773 073 933
Volná místa Volno