Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Loutkové divadlo

Kroužek loutkového divadla nabízí základní dovednosti práce s loutkou, základy jevištní řeči, dramaticko-divadelní hry a mnoho zábavy na jevišti i za paravanem.

Kód 310410
Název Loutkové divadlo
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, klubovna loutky přízemí
Hlavní vedoucí Jitka Plíhalová
Věková skupina 12-99 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto loutky
Cena 1. pololetí 200,- Kč
Cena 2. pololetí 200,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 17:00-19:00
Kontakt Jitka Kalivodová - 739173306
Volná místa Poslední 2 místa