Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Klub maminek Cipísek - ČTVRTEK

Cílem kroužku je rozvíjet dětskou osobnost, manuální zručnost, pohybové dovednosti, seznámit děti s výtvarnou, hudební, tělesnou, dramatickou a sociální výchovou, prohloubit citové vazby matky a dítěte, podpořit kladný vztah ke kolektivu vrstevníků. Vítány u nás jsou nejen maminky, ale i tatínkové, babičky, dědečkové.

Kód 310412
Název Klub maminek Cipísek - ČTVRTEK
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna MC 1.patro
Hlavní vedoucí Jana Bauerová
Věková skupina 1-4 let
Vybavení na kroužek Bačkůrky, svačinka a pití
V ceně zahrnuto Materiál, pomůcky
Jiná ujednání permanentka 10 vstupů/500 Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 09:00-11:00
Kontakt Jana Bauerová - 777 468 073
Volná místa Volno