Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Klub maminek s dětmi

Kroužek je určen pro maminky s dětmi. Pro děti a maminky je připraven program a pomůcky na zpívání, cvičení a vyrábění. K dispozici jsou hračky, různé cvičební pomůcky, přebalovací pult, nočníky.

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 211101
Název Klub maminek s dětmi
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Bc. Marie Roudnická
Věková skupina 1-4 let
Vybavení na kroužek Pohodlné oblečení, přezůvky, pití.
Jiná ujednání Permice/vstupy 1vstup/50Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 09:00-11:00
Volná místa Volno