Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

florbal dorost

Kód 110508
Název florbal dorost
Středisko Teplická
Místo konání různé nebo zatím není určeno
Hlavní vedoucí Ing. Tomáš Štěpánek
Věková skupina 13-16 let
Cena 1. pololetí 2750,- Kč
Cena 2. pololetí 2750,- Kč
Datum zahájení 01.09.2021
Datum ukončení 27.05.2022
Dny konání ST 17:30-19:00, PÁ 16:45-18:00
Volná místa Volno