Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

florbal muži a junioři

Kód 110509
Název florbal muži a junioři
Středisko Teplická
Místo konání různé nebo zatím není určeno
Hlavní vedoucí Bc. Petr Miško
Věková skupina 17-36 let
Cena 1. pololetí 2750,- Kč
Cena 2. pololetí 2750,- Kč
Datum zahájení 01.09.2021
Datum ukončení 27.05.2022
Dny konání ST 19:00-20:30, PÁ 19:15-21:00
Volná místa Volno