Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

florbal muži B

Kód 110518
Název florbal muži B
Středisko Teplická
Místo konání různé nebo zatím není určeno
Hlavní vedoucí Ing. Tomáš Štěpánek
Věková skupina 15-40 let
Cena 1. pololetí 1150,- Kč
Cena 2. pololetí 1150,- Kč
Datum zahájení 03.09.2021
Datum ukončení 27.05.2022
Dny konání PO 18:30-20:00, PÁ 18:30-20:00
Volná místa Volno