Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Stolní tenis

Hlavním cílem kroužku stolního tenisu je probudit v dětech všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení si základů ping-pongové techniky, tedy podání, bekhend, forhend, smeč, útočná a obranná hra, ale také jak správně držet pálku a odpálit míček. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou tak, aby vzbudily u dětí o stolní tenis zájem.

Kód 310003
Název Stolní tenis
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna spontánní činnosti 1.patro
Hlavní vedoucí Bc. Jan Bartl
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek pálku, sálovou obuv, pití
V ceně zahrnuto míčky, pálky, síť, trenér
Jiná ujednání 2x týdně 1.000 Kč/rok, 1x týdně 500 Kč/rok
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 17:00-18:00, ST 17:00-18:00
Kontakt Jan Bartl - 605 133 167
Volná místa Volno