Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Nerf Liga

Sport, který je ideální pro všechny soutěživé děti. Nejenom, že si díky němu zlepší svou fyzickou kondici, budou rozvíjet rychlost a vybijí přebytečnou energii, ale zároveň zábavnou formou vyplní svůj volný čas. V kolektivu přátel se děti naučí taktice, základním pravidlům, postupování v terénu atd.. Hráči se zúčastní místních, oblastních i celorepublikových turnajů.

Kód 310008
Název Nerf Liga
Středisko Boletice
Místo konání stará tělocvična ZŠ Boletice
Hlavní vedoucí Bc. Jan Bartl
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, sálovou obuv, pití, blaster
V ceně zahrnuto šipky, pronájem, brýle, terče, blastery
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Cena 2. pololetí 400,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 15:30-16:30
Kontakt Jan Bartl - 605 133 167
Volná místa Poslední 2 místa