Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Judo kruháč

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 210509
Název Judo kruháč
Středisko Březiny
Místo konání dojo - Oldřichovská 15/7
Hlavní vedoucí Lenka Königová
Věková skupina 12-99 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení
Cena 1. pololetí 350,- Kč
Cena 2. pololetí 350,- Kč
Datum zahájení 08.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 18:00-19:00
Volná místa Volno