Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Rybáři

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 211001
Název Rybáři
Středisko Březiny
Místo konání Rybářská klubovna u Tesca
Hlavní vedoucí Petr Tesarczyk
Věková skupina 6-18 let
V ceně zahrnuto povolenka, závody
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 16:30-17:30
Volná místa Přijímáme náhradníky