Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Péče o koně - Verneřice

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 211002
Název Péče o koně - Verneřice
Středisko Březiny
Místo konání Verneřice
Hlavní vedoucí Blanka Rokosová
Věková skupina 5-12 let
Volná místa Volno