Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Florbalová akademie Březiny

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 210510
Název Florbalová akademie Březiny
Středisko Březiny
Místo konání ZŠ Kosmonautů
Hlavní vedoucí Bc. Petr Miško
Věková skupina 6-7 let
Vybavení na kroužek Kraťasy, tričko, pití
Cena 1. pololetí 300,- Kč
Cena 2. pololetí 300,- Kč
Cena rok 600,- Kč
Datum zahájení 01.10.2021
Datum ukončení 30.06.2022
Dny konání PÁ 13:00-14:00
Volná místa Volno