Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Joga ČT 10:00-11:30

Kód 110522
Název Joga ČT 10:00-11:30
Středisko Teplická
Místo konání DDM Děčín - středisko Teplická
Hlavní vedoucí Apolena Kühnlová
Věková skupina 15-99 let
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 26.05.2022
Dny konání ČT 10:00-11:30
Volná místa Volno