Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Joga UT 18:15-19:45

Kód 110523
Název Joga UT 18:15-19:45
Středisko Teplická
Místo konání DDM Děčín - středisko Teplická
Hlavní vedoucí Michaela Kačírková
Věková skupina 15-99 let
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 24.05.2022
Dny konání ÚT 18:15-19:45
Volná místa Volno