Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Pilates

Kód 110524
Název Pilates
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Oáza - sál v přízemí
Hlavní vedoucí Alena Karlíková
Věková skupina 30-99 let
Vybavení na kroužek vlastní karimatka
Dny konání ČT 09:30-11:00
Kontakt Alena Karlíková 725 151 601
Volná místa Volno