Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Švitořilky 1 - přípravka

Novým členům doporučujeme zápis členů až po vyzkoušení ukázkových hodin.
- zpěv, recitace a základy hlasové výchovy
- hudebně-pohybové hry
- hra na elementární hudební nástroje
- děti se činnosti účastní bez doprovodu rodiče
!Přijímáme děti až od dosažení věku 4 let! Prosíme, nepřihlašujte tedy děti mladší, než je uvedený věk, děkujeme zapochopení.
- rozvíjení hudebnosti
- veřejná vystoupení v rámci možností dětí
- socializace dětí v kolektivu

Kód 410601
Název Švitořilky 1 - přípravka
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - hudebna (č.17)
Hlavní vedoucí Martina Záhorová
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek přezůvky, pohodlné oblečení, pití
V ceně zahrnuto pronájem, materiály, odměny pro děti
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 10.06.2022
Dny konání PO 16:10-17:00
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Volno