Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Švitořilky 2 - pokročilí

- zpěv, recitace hlasová výchova, rozvíjení pěveckých dovedností
- hudebně-pohybové hry
- hra na různé tradiční i netradiční nástroje
- kroužek je určen vážným zájemcům, kteří budou pravidelně docházet na zkoušky
- součástí činnosti jsou též veřejná vystoupení, se kterými je třeba počítat a zvolit si další zájmové aktivity tak, aby vzájemně nekolidovaly)
- 1-2x ročně sobotní soustředění (v případě potřeby)
- rozvíjení hudebnosti a talentu dětí
- veřejná vystoupení
- účast na festivalech a soutěžích
- seberealizace v hudebních aktivitách

Kód 410602
Název Švitořilky 2 - pokročilí
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - hudebna (č.17)
Hlavní vedoucí Martina Záhorová
Věková skupina 7-11 let
Vybavení na kroužek přezůvky, pohodlné oblečení
V ceně zahrnuto pronájem, materiály, odměny pro děti
Jiná ujednání korepetice: Jan Záhora
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 10.06.2022
Dny konání ST 16:10-17:10
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Volno