Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Hra na ukulele - začátečníci

Čas bude stanoven na začátku září dle studijního rozvrhu lektorky.
Základy hry na ukulele - jedinečný, skladný a snadno naučitelný nástroj.
Děti se naučí doprovázet k jednoduchým písním. Předpokladem je, že ke hře chtějí také zpívat.

Kód 410605
Název Hra na ukulele - začátečníci
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - vesmír/hudba (č.25)
Hlavní vedoucí Kristýna Ročková
Věková skupina 7-10 let
Vybavení na kroužek ukulele, psací potřeby, přezůvky, pití
V ceně zahrnuto materiál, pronájem, lektor
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 16:00-17:00
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Poslední 3 místa