Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Kytara - pokročilí

- základy hry na kytaru
- akordy, rytmy, základy hudební teorie
- hraní jednoduchých písní

Kód 410606
Název Kytara - pokročilí
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - vesmír/hudba (č.25)
Hlavní vedoucí Krista Ročková
Věková skupina 8-15 let
Vybavení na kroužek kytara - poradí lektor, tužka, více upřesní lektor
V ceně zahrnuto materiály, pronájem, odměny
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 16:45-17:45
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Poslední 3 místa