Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Mažoretky Rebelky - přípravka

- práce s hůlkou
- pohybové hry a tanečky
- nácvik sestav a choreografie
- vystoupení, závody
- veřejná vystoupení
- mažoretková hůlka a kostýmek se hradí mimo rámec poplatku za kroužek, dětem objednává hromadně s tím, že jsou zákonní zástupci předem informováni o přibližné ceně a svým podpisem se zavazují k jeho úhradě, kterou provedou ve smluveném termínu

Kód 410609
Název Mažoretky Rebelky - přípravka
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - sál 1
Hlavní vedoucí Adéla Ženíšková
Věková skupina 4-7 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití, maž. hůlka
V ceně zahrnuto pronájem sálu, pedagog
Jiná ujednání Dle rozvrhu trenérky - v řešení
Cena 1. pololetí 750,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 16:00-17:00
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Poslední 3 místa