Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Mažoretky Rebelky - kadet

Ročníky 2012 - 2010
Úterní trénink v DDM Divišova, páteční trénink v tělocvičně ČEZ v Podmoklech
- nácvik tanečních sestav
- rozvíjení pohybových dovedností a zvyšování tělesné kondice
- práce s hůlkou
- veřejná vystoupení
- mažoretková hůlka, taneční boty a kostýmek se hradí mimo rámec poplatku za kroužek, dětem objednává hromadně s tím, že jsou zákonní zástupci předem informováni o přibližné ceně a svým podpisem se zavazují k jeho úhradě, kterou provedou ve smluveném termínu

Kód 410801
Název Mažoretky Rebelky - kadet
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - sál 2
Hlavní vedoucí Adéla Ženíšková
Věková skupina 8-11 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití, maž. hůlka
V ceně zahrnuto pronájem sálu, pedagog
Jiná ujednání Dle rozvrhu trenérky - v řešení
Cena 1. pololetí 1000,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání ÚT 18:00-19:00, PÁ 16:30-17:30
Volná místa Přijímáme náhradníky