Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Světáci

Kroužek pro zvídavé čipery a čiperky. Letošním téma: Objevujeme svět

Kód 411101
Název Světáci
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - jazyky/herna (č. 15)
Hlavní vedoucí Lucie Hrdinková
Věková skupina 8-12 let
Vybavení na kroužek přezůvky, pití
V ceně zahrnuto materiály, provozní náklady a další
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 16:45-18:00
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Volno