Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Hudebně-pohybový kroužek Cvrček

Hudebně-pohybové hry, zpívání s klavírem, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rozvoj hlasového projevu, trénink sluchu. Vhodné pro předškoláky. Výjezdy na pěvecké soutěže.

Kód 310601
Název Hudebně-pohybový kroužek Cvrček
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna MC 1.patro
Hlavní vedoucí Marcela Ledvinková
Věková skupina 3-7 let
Vybavení na kroužek přezuvky
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 16:15-17:00
Kontakt Marcela Ledvinková - 732 408 970
Volná místa Obsazeno