Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch OLDIES

Kód 110704
Název TK Scratch OLDIES
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Yveta Murínová
Věková skupina 25-70 let
Cena 1. pololetí 100,- Kč
Cena 2. pololetí 100,- Kč
Cena rok 200,- Kč
Datum zahájení 07.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ČT 20:00-21:30
Volná místa Volno