Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

The Maniacs

taneční skupina street dance, pro stávající i nové členy po domluvě s lektorkou

Kód 110705
Název The Maniacs
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Oáza - sál v přízemí
Hlavní vedoucí Anita Slánská
Věková skupina 15-25 let
Cena 1. pololetí 875,- Kč
Cena 2. pololetí 875,- Kč
Cena rok 1750,- Kč
Datum zahájení 24.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání PÁ 17:00-18:30
Kontakt 775862626
Volná místa Volno