Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Výtvarný kroužek PALETKA

Děti se seznámí s různými výtvarnými pomůckami a technikami, budou rozvíjet svou fantazii, myšlení, estetické vnímání. Důraz na individualitu dítěte a prožitek z tvorby. Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Kreativní tvoření, výroba dárečků, malování, koláže, vystřihování a mnoho dalšího

Pokud není uvedena cena/datum konání či místo konání nebo jiné informace bude upřesněno později. Děkujeme Vám

Kód 210101
Název Výtvarný kroužek PALETKA
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Klára Štěpánková
Věková skupina 7-12 let
Vybavení na kroužek Přezůvky, staré tričko nebo zástěra.
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 15:00-16:00
Volná místa Volno