Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch baby

nácvik společné sestavy, spolupráce ve skupině, socializace dětí, pohybové hry, básničky s pohybem

Kód 410701
Název TK Scratch baby
Středisko Divišova
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Zoja Kohoutová
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití
V ceně zahrnuto pronájem sálu, pedagog, startovné,odměny
Cena 1. pololetí 600,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 15:30-16:30
Kontakt Zoja Kohoutová 604 147 840
Volná místa Volno