Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch DVK (Příšerky + Úžasňáci)

nácvik společné sestavy, spolupráce ve skupině, socializace dětí, pohybové hry, básničky s pohybem

Kód 410702
Název TK Scratch DVK (Příšerky + Úžasňáci)
Středisko Divišova
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Zoja Kohoutová
Věková skupina 9-12 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití
V ceně zahrnuto pronájem sálu, pedagog, startovné,odměny
Cena 1. pololetí 1000,- Kč
Datum zahájení 01.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ST 15:30-17:00, ČT 15:30-16:30
Kontakt Zoja Kohoutová 604 147 840
Volná místa Obsazeno